Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Nieuws

Afdeling Oost-Vlaanderen steunt Kinderkankerfonds


Als onderdeel van SCV doen ook de vrijwilligers-experten van Senior Consultants Vlaanderen - Afdeling Oost-Vlaanderen aan begeleiding en coaching van KMO's, succesvolle starters, en ook social (non) profit instellingen..

SCV rekent maar een zeer beperkte vergoeding aan voor het dekken van de algemene onkosten. Maar omdat we ook onze algemene kosten laag houden blijft er soms op het einde van de rit toch nog een financieel restje over. Als vzw is het niet onze bedoeling om winst te maken. Zodoende kon de voorzitter van SCV Oost-Vlaanderen, William De Prijcker, op donderdag 7 december met heel veel plezier een bedrag van 10.000 € overhandigen aan Professor Yves Benoit, stichter-voorzitter en bezieler van de prachtige organisatie “Het Kinderkankerfonds”.

Prof. Y. Benoit en W. De Prijker met grootte versie van de cheque

Tip voor alle bedrijfsleiders, startende zelfstandigen en sociale instellingen: door beroep te doen op de experten van Senior Consultants Vlaanderen vzw kies je niet alleen voor begeleiding en coaching door SCV maar draag je onrechtstreeks ook bij aan het steunen van een goed doel.

Alle nuttige informatie over onze werking vind je op deze website.


Meer nieuws

Voor getuigenissen van klanten, zie Referenties

Uw suggesties, kennis en klare kijk op de situatie waren voor ons van enorm belang. Het heeft ons erg verlicht in deze zware periode