Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Nieuws

Je oren gaan langer mee dankzij SCV vzw


Veel mensen in één ruimte kunnen veel lawaai veroorzaken. Het kan zelfs schadelijk zijn voor de oren. Senior Consultants Vlaanderen vzw (SCV) zoekt met jou naar een haalbare oplossing. 

beeld van landschapskantoor

Turnzalen, klaslokalen, vergaderruimtes, restaurants, het duurt vaak niet lang voor de geluidsniveaus er de pan uit swingen. Geluidsgolven kaatsen terug van de wanden. Als gevolg moeten de aanwezigen luider spreken om elkaar te begrijpen. Lange tijd in zulke lokalen verblijven kan zelfs tot permanent oorsuizen of tinnitus leiden. Ontsnappen uit de vicieuze cirkel doe je door geluidsabsorberende panelen te plaatsen.

Nagalmtijd bepaalt geluidscomfort

Onze experts van Senior Consultants Vlaanderen vzw meten met speciale apparatuur en specifieke software de nagalmtijd die nodig is voor een geluid wegebt in een ruimte. Als de geluidskwaliteit van het lokaal in kaart is gebracht, stellen ze verschillende oplossingen voor om het geluidsniveau te verlagen. Je kiest zelf bij welke leverancier je de absorberende panelen bestelt en of je ze zelf plaatst of laat plaatsen door een aannemer naar keuze. Bekijk het filmpje hoe SCV de nagalmtijd berekent en de juiste oplossing. Lees meerover hoe SCV het geluidscomfort verhoogt.

tekening van de diverse klankwegen bij een fluitsignaal

Onmiddellijk merkbare geluidsverbetering

De verbetering van het geluidscomfort zorgt voor een onmiddellijk waarneembaar effect. “Vroeger klonk de turnzaal hol, ik moest roepen om door de leerlingen gehoord te worden en dat was enorm belastend voor mijn stem”, getuigt turnjuf Annelies van basisschool De Klimop in Erps-Kwerps. “Nu is het aangenaam om hier les te geven, ik heb het gevoel dat het geluid veel meer gedempt is.”

pafond van turnzaal met absorberende platen

“Sinds het aanbrengen van de isolatie voldoet de akoestiek van de turnzaal volledig aan wat wij er als muziekvereniging van verwachten”, zegt Marc Maes, die met fanfare De Verbroedering repeteert in de basisschool. “Iedereen van De Verbroedering apprecieert de merkelijke geluidsverbetering.” Ontdek de details van het groter geluidscomfort in basisschool De Klimop

Andere realisaties rond geluidscomfort bekijken?

Geluidscomfort in basisschool Sint-Clemens in Hoeilaart

Akoestiek in restaurant Bistro in de hotelschool Spermalie in Brugge.

Akoestiek in landschapskantoor van Continental Rack.

Akoestiek in oefen- en opnamelokaal van pianist Dirk Herten in Brussel.

SCV medewerker doet meting in refter

Bescherm nu je oren

Heb je last van oorsuizen na de les of de vergadering? Senior Consultants Vlaanderen vzw maakt tijd voor je bedrijf én je gezondheid. Neem contact met een medewerker in je buurt. Wij vinden voor jou een betaalbare oplossing.


Meer nieuws

Voor getuigenissen van klanten, zie Referenties

Ik heb ook met andere bureaus gewerkt, maar nergens kreeg ik betere raad en nooit was de samenwerking aangenamer dan met de gepensioneerde bedrijfsleiders