image description

Nieuws

SCV Antwerpen steunt ‘Wederzijds K-K’


Voorzitter overhandigt cheque

De organisatie “Wederzijds K – K” is een lokale vrijwilligersorganisatie (Kiel Antwerpen) die verbonden is met Welzijnsschakels (http://www.welzijnsschakels.be/over-welzijnsschakels/onze-missie) ; de organisatie zet zich in voor mensen in acute nood en die buiten het sociale vangnet vallen. Men doet wekelijks een voedselbedeling ‘in de brede zin’ aan meer dan honderd personen: “materiële, morele en psychologische ondersteuning aan personen in een moeilijke periode”.

De organisatie is eveneens jaren geleden gestart met het initiatief ‘Thuis/kliniekbezoek’, ttz hulp en ziekenbezoek voor zieke mensen die er alleen voor staan. Vandaag is de werking veel breder geworden: er is ook een tak ‘doorgeefluik van tweedehandse kledij’ en een tak ‘op weg naar werk’, ttz waar mogelijk deze mensen begeleiden om terug zelfredzaam te worden.

In gezamenlijk overleg werd er door de consulenten van SCV afdeling Antwerpen overeengekomen om uit deze reserve een gift te doen aan “Wederzijds K – K”.

De cheque werd overhandigd door Lief Aerts, afdelingsvoorzitter, op maandag 9 februari.


Meer nieuws

Voor getuigenissen van klanten, zie Referenties

Dank zij hun professionele begeleiding ben ik er in geslaagd een beter inzicht te krijgen in de balansstructuur van mijn vennootschap

SCV Nieuws

 

SCV SCAN


De afdeling Limburg heeft een volledige doorlichting van een bedrijf op punt gesteld. Het doel is:
- Inzicht verschaffen in de sterke en zwakke punten van de onderneming of organisatie.
- Kansen en bedreigingen in kaart brengen
- Een betaalbare bedrijfsaudit aanbieden aan KMO’s.

Starten en Ondernemen met kennis van zaken


omslagfoto van boek Een handboek voor de startende ondernemer opgesteld door 15 consulenten van de afdeling Antwerpen

  • Linkedin logo
  • Qfor logo
  • logo Kmo-portefeuille