image description

Nieuws

SCV Limburg helpt het Innovatiecentrum

Om een concept/project productierijp te maken, is er meestal een lange weg af te leggen. Het Innovatiecentrum is hiervoor de ideale partner. SCV kan hierbij ook een rol te spelen.


logo van Innovatiecentrum

Een nieuw idee is pas waardevol indien het positief kan omgezet worden voor een bedrijf. Maar om het concept/project productierijp te maken, is er meestal een lange weg af te leggen

Het Innovatiecentrum is hiervoor de ideale partner en doet uitmuntend werk om een idee vooruit te helpen, te bewerken en technologisch te ondersteunen vanaf de beginfase van zijn ontwikkeling. Het heeft en geeft duidelijke richtlijnen om te slagen. Moed en doorzettingsvermogen zijn echter ook noodzakelijk.

Om een project zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen, om tot een praktische aanpak en uitwerking te komen , blijkt  bijkomend advies nodig is.

SCV heeft hierbij een rol te spelen. Het afgelopen jaar werd ondersteuning geleverd aan een 8-tal innovatieve projecten met sterk uiteenlopende behoeften: zuiver project management, kostprijsberekening, ontwikkelen van een prototype, opstellen business plan tot marketing advies in binnen- en buitenland.

SCV Limburg is fier om aan het stimuleren van innovatie te kunnen meewerken en succesvol advies te leveren met een praktische invulling voor de ondernemer.
Op deze manier kan SCV uitgroeien tot een verlengstuk bij het innovatieproces.
Voor contacten dienaangaande:
- OF rechtstreeks via de website van het innovatiecentrum.be
- OF rechtstreeks aan de coördinator voor SCV-Limburg : jansen.frans@skynet.be (0474 / 959457)
- OF via de website van SCV Limburg of via mail : limburg@scvonline.be


Meer nieuws

Voor getuigenissen van klanten, zie Referenties

Dank zij hun professionele begeleiding ben ik er in geslaagd een beter inzicht te krijgen in de balansstructuur van mijn vennootschap

SCV Nieuws

 

SCV SCAN


De afdeling Limburg heeft een volledige doorlichting van een bedrijf op punt gesteld. Het doel is:
- Inzicht verschaffen in de sterke en zwakke punten van de onderneming of organisatie.
- Kansen en bedreigingen in kaart brengen
- Een betaalbare bedrijfsaudit aanbieden aan KMO’s.

  • Linkedin logo
  • Qfor logo
  • logo Kmo-portefeuille