Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Expertise van SCV

Energiebeheer

 • Advies bij inrichting van gebouwen
 • Advies bij renovatie van gebouwen
 • Problemen van ventilatie
 • Thermische isolatie
 • Verlichting en elektrische uitrusting
 • Brandveiligheid


Verbetering van bestaande gebouwen

Eén van de expertisedomeinen van SCV is het energiezuiniger, gezonder, comfortabeler en veiliger maken van bestaande gebouwen. Wij stellen becijferde oplossingen voor wat betreft energiebesparing, ventilatie, verlichting, geluidscomfort (zie onder Akoestiek) en brandveiligheid.

1. Energiebesparing

In ons land zijn de gebouwen verantwoordelijk voor 40 % van het energiegebruik. Daarom hebben wij er alle belang bij te besparen waar het kan, zonder ons comfort te verlagen.

Wij vergelijken eerst de kengetallen van uw energiegebruik (brandstof en elektriciteit) met landelijke referenties. Wij bekijken achtereenvolgens in het gebouw:

 1. Energiezorg
 2. Gebouwenschil:dak,deuren,zoldering,zonnewering,…
 3. Warmteproductie en -verdeling
 4. Warmte-afgifte: radiatoren en/of vloer
 5. Sanitair warm water
 6. Ventilatie (zie infra)
 7. Verlichting (zie infra)
 8. Elektrische apparatuur: computers, machines.
 9. Varia: koudwatergebruik

Voor elk luikje stellen wij verbeteringen voor en becijferen de jaarlijkse besparingen. We schatten de kostprijs van de verbeteringswerken. Zodoende krijgt u een idee van de terugverdientijd van de investering.

2. Ventilatie

Om een behaaglijke luchtkwaliteit te hebben, moet het CO2-gehalte beperkt blijven tot 1180 ppm. Bijna alle niet-geventileerde en drukbezette zalen in Vlaanderen overschrijden deze norm, sommige tot 5000 ppm.

Gevolgen: onfrisse geur, hoofdpijn, sufheid, concentratieverlies

Ook de 40 g afgegeven waterdamp per aanwezige en per uur moet afgevoerd worden.

Voor een gezond binnenklimaat is minstens 22 m3 verse lucht/uur/persoon nodig (norm IDA 3).

Wij berekenen de behoefte aan ventilatie van de verschillende lokalen. Wij belichten de soorten ventilatiesystemen met hun voor- en nadelen. Wij bekijken samen met de klant de mogelijke plaatsen van de ventilatoren en van de kokers. We spreken over de mogelijke regelingen met een klok of i.f.v. de bezetting van het lokaal.

We becijferen de kostprijs van de installatie en het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

3. Verlichting en elektrische uitrusting

Wij berekenen de verlichtingsinstallatie m.b.v. en simulatieprogramma

Wij kunnen helpen bij het samenstellen van de technische dossiers en de opvolging van de werken.

Wij helpen bij evalueren van energieaudits, geven advies voor verbetering van de bestaande installaties en formuleren voorstellen tot energiebesparing

Wij kunnen helpen bij de analyse van offertes en de analyse van keuringsrapporten van erkende organismes

4. Brandveiligheid in het gebouw

Wanneer men een gebouw analyseert in de boven genoemde domeinen en hierbij geen aandacht schenkt aan de brandveiligheid, dan laat men ongetwijfeld een ideale kans liggen om het gebouw compleet te verbeteren.

Brandpreventie is gegroeid uit volgende doelstellingen:

 • de brand- en rookverspreiding in een gebouw te beperken,
 • de brandoverslag naar andere gebouwen te vermijden,
 • de evacuatie van aanwezige personen uit het gebouw te garanderen,
 • de brandweerinterventies zelf veilig te laten verlopen .

Ons doel bij een verkennend bezoek is het brandrisico perfect in te schatten qua brandlast van de inboedel, de gevoerde activiteiten, de opslagplaatsen en ook qua technische installaties waaronder we verstaan: o.a. de elektrische installaties, de gasinstallatie en de verwarming.

Wij evalueren welke maatregelen nodig zijn om een voldoening gevende oplossing voor te stellen door een juiste materiaalkeuze aan te bevelen. Ook de evacuatieproblematiek wordt besproken in functie van de bestemming van het gebouw en zijn toelaatbare bezettingsgraad. Hierbij laten we ons wel leiden door en baseren we ons op wat van kracht en van toepassing is voor een nieuw te bouwen gebouw.

Ons advies zal tot doel hebben een oplossing voor te stellen om de bestaande compartimentering te verbeteren. Er wordt dan gewag gemaakt van de vereiste brandweerstand van de bouwelementen zoals daar zijn wanden, muren, plafonds en deuren. Ook de brandreactie van de gebruikte bouwmaterialen wordt besproken. Inspelen op verbetering van de brandweerstand en de brandreactie noemt men “Passieve Beveiliging” omdat men daardoor alléén bouwkundig het gebouw zelf verbetert .

Wanneer men extra wil ingrijpen op de inhoud van het gebouw door het bijplaatsen namelijk van een detectie-en alarminstallatie, muurhaspels met hydranten, brandblussers of zelfs sprinklers, veiligheidsverlichting spreekt men van “Actieve Beveiliging”.

Wij kunnen informatie bezorgen over de aangewezen middelen en methodes en hiervoor gespecialiseerde firma’s contacteren.

De beveiliging tegen inbraak is nog een ander domein maar maakt geen deel uit van dit opzet. Weze wel opgemerkt dat beveiliging tegen brand én tegen diefstal en inbraak vaak totaal onverenigbaar zijn. Een totaal bevredigende oplossing hiervoor ligt niet voor alle gebouwen voor de hand.


Terug naar het expertise overzicht

Senior Consultants Vlaanderen heeft mij de push gegeven die nodig was

SCV Nieuws

SCV Limburg helpt het Innovatiecentrum


Om een concept/project productierijp te maken, is er meestal een lange weg af te leggen. Het Innovatiecentrum is hiervoor de ideale partner. SCV kan hierbij ook een rol te spelen.