Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Persbericht

Senior Consultants Vlaanderen zet zichzelf in de etalage

Bericht uit “Made in West-Vlaanderen”

Karel Cambien

Bijna 32 procent van de West-Vlaamse bedrijven is de volgende maanden van plan personeel aan te werven. Dat staat in de recente tewerkstellingsprognoses van SD Worx. Minder dan één bedrijf op drie? Voor de economische groei is dat nadelig, want bedrijven moeten steeds méér competenties aan boord hebben om hun ambities waar te maken. Dat kan anders en bovendien budgetvriendelijk. Dat is althans het standpunt van Senior Consultants Vlaanderen (SCV).

Deze vereniging  groepeert managers en bedrijfsleiders die na hun actieve beroepsloopbaan op vrijwillige basis bedrijven bijstaan. Vaak gaat het om ondernemingen in een opstart- of groeifase. Zij hebben raadgevers nodig die over specifieke competenties beschikken en zulke raadgevers kan SCV ter beschikking stellen. De voorbije jaren is gebleken dat dit soort van wijs advies door ex-bedrijfsleiders meestal een cruciale sleutel is tot succes. SCV heeft tientallen raadgevers ter beschikking. Het gaat daarbij om een keurgroep van specialisten in diverse domeinen: sales en marketing, logistiek, engineering, management, accountancy, bedrijfsrecht, milieumanagement, enzovoort.

Senior Consultants Vlaanderen houdt kantoor in het Bedrijvencentrum van Wevelgem aan de Vlamingstraat.

info: www.seniorconsultantsvlaanderen.be

Oorspronkelijk berciht: http://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/senior-consultants-vlaanderen-zet-zichzelf-in-de-etalage/

Terug ...


Naar persoverzicht

Senior Consultants Vlaanderen heeft mij de push gegeven die nodig was

SCV Nieuws

Hoeveel is uw bedrijf waard?


Bepaal de waarde van jouw bedrijf volgens 3 technieken : Multiples, intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde

foto van eurobiljet

SCV Limburg helpt het Innovatiecentrum


Om een concept/project productierijp te maken, is er meestal een lange weg af te leggen. Het Innovatiecentrum is hiervoor de ideale partner. SCV kan hierbij ook een rol te spelen.