image description

Senior Consultants Vlaanderen, uw partner in advies!

Leid jij een bedrijf of organisatie? Dan doe je duizend dingen tegelijk. Toch sta je er niet alleen voor. Vraag raad aan Senior Consultants Vlaanderen vzw. Dat zijn 130 experts op rust die hun tijd en ervaring inzetten voor jóúw bedrijf – onbezoldigd. Je schakelt ons in voor uiteenlopende uitdagingen: organisatorische, financiële en juridische, administratieve, sociale en technische. En voor zoveel meer. .

Hoe werken wij?

Elke aanvraag wordt gevolgd door een verkennend gesprek, dat zonder kosten door ons wordt uitgevoerd. Tijdens dit gesprek proberen wij de inhoud, de omvang, de duur en de uiterste einddatum van de opdracht te bepalen. Indien de aanvraag wordt aanvaard, vormt de SCV-afdeling met de meest bevoegde consulenten een opdrachtteam, dat de verantwoordelijkheid krijgt om, in samenspraak met de opdrachtgever, de gepaste adviezen en oplossingen te formuleren en de implementatie ervan te begeleiden.

Onze gedragscode

De SCV-consulenten verbinden zich tot de discretie en vertrouwelijkheid, die de opdrachtgever mag verwachten. Zij aanvaarden geen uitvoerend werk en nemen niet de plaats in van een werknemer. Zij zien het als hun taak bij te dragen aan de gezondheid van het bedrijf, de instelling of organisatie en aan het scheppen van nieuwe perspectieven. SCV zet zich uitsluitend in voor personen, bedrijven, organisaties, vzw’s en instellingen, die niet over de middelen beschikken om adviseurs in te schakelen, die op commerciële basis werken.

Wat kost het u?

De consulenten zijn vrijwilligers; ze werken onbezoldigd. De vereniging rekent de opdrachtgever een bescheiden vaste bijdrage per halve dag aan, waarmee ze haar werkingskosten dekt. Deze bijdrage is onderworpen aan de BTW. Daarnaast zijn de werkelijke kosten van de consulenten, zoals reis- en telefoonkosten, voor rekening van de opdrachtgever. U kan de samenwerking op elk ogenblik stopzetten, zonder extra vergoeding voor SCV. Uiteraard dienen de reeds uitgevoerde prestaties te worden betaald.

<< Expertises van SCV

Ik heb ook met andere bureaus gewerkt, maar nergens kreeg ik betere raad en nooit was de samenwerking aangenamer dan met de gepensioneerde bedrijfsleiders

SCV Nieuws

 

Starten en Ondernemen met kennis van zaken


omslagfoto van boek Een handboek voor de startende ondernemer opgesteld door 15 consulenten van de afdeling Antwerpen

SCV SCAN


De afdeling Limburg heeft een volledige doorlichting van een bedrijf op punt gesteld. Het doel is:
- Inzicht verschaffen in de sterke en zwakke punten van de onderneming of organisatie.
- Kansen en bedreigingen in kaart brengen
- Een betaalbare bedrijfsaudit aanbieden aan KMO’s.

  • Linkedin logo
  • Qfor logo
  • logo Kmo-portefeuille