Search
Close this search box.

De bouw staat voor enorme uitdagingen

Enorme uitdagingen voor de bouwsector

De bouw staat voor enorme uitdagingen:

  • het vinden en behouden van geschikt personeel
  • bestaande woningen naar het vereiste energiepeil brengen
  • een gigantische laadpaal infrastructuur realiseren
  • de betaalbaarheid van de bouwwerken voor de klanten
  • de industrialisering (modulair, recycleerbaarheid) van de bouw.

Personeel

Voor een kleiner bedrijf dat actief is in de bouw is het belangrijk om werk te maken van een goed personeelsbeleid. Voorop staan: het bestaand personeel binden aan het bedrijf, hen actief laten meedenken binnen het bedrijf en incentives voorzien. Als er geen HR afdeling is, moet de bedrijfsleiding deze taak op zich nemen.

Jongeren moeten aangetrokken worden om mee te willen werken aan de uitbouw van het bedrijf. Daartoe moet het bedrijf aantrekkelijk voorgesteld worden via de sociale media. Loon en bedrijfswagen zijn niet meer de belangrijkste troeven, maar zich goed voelen, uitdagingen en een loopbaan perspectief zijn minstens even belangrijk.

Samenwerking

Daarnaast is het samenwerken in de bouw met collega’s/concurrenten een mogelijkheid, om pieken en dalen op te vangen in het werkvolume. In de toekomst zal de sector ‘bouw’, willens of niet, moeten gaan samenwerken met collega’s. Het vormen van teams in de bouw door een aantal bedrijven zal de financiële risico’s en de ev. faalkosten terugdringen.

De faalkosten van een slechte organisatie in de bouw kunnen oplopen tot 20 procent van de opdracht. Als we nog wat marge willen hebben op de uitgevoerde werken, zullen we de faalkosten naar beneden moeten brengen.

Kennis

Opleiden van personeel om nieuwe technieken in de bouw aan te leren, zal meer dan ooit nodig zijn. Zo zijn bv. het omvormen van gasketels naar warmtepompen en de laadpaal infrastructuur typische voorbeelden hiervan.

Creatief zoeken in de bouwwereld naar formules waarbij wordt ingespeeld op het renoveren van woningen aan betaalbare prijzen is een dwingende zaak. Ook het begeleiden van particulieren naar de toekomstige wettelijke verplichtingen inzake energie peil vraagt om aandacht. Zo zullen er bv. teams van dakdekkers, isolatiebedrijven en het plaatsen van ramen zeker nodig zijn.

Senior Consultants Vlaanderen – uw adviesraad

Vele uitdagingen in de bouw komen op ons af.

SCV kan u hierbij helpen door bv. deel uit te maken van uw adviesraad. De SCV- consultants kunnen u feedback geven en met u meedenken om uw ideeën te realiseren en om de uitdagingen uit te werken.

De uitdagingen zijn groot en wij nemen graag ‘tijd voor uw bedrijf’! Interesse? Neem contact!

Rik Mondelaers, SCV Limburg