Energieprijzen stijgen – wat kan je doen?

 

Verbindingspaneel - jij hebt toch ook de laagste energiefactuur?

(Photo: Pixels/Pixabay)

Nu de energieprijzen op de internationale markten weer in stijgende lijn gaan is het belangrijk je huidige contracten eens onder de loep te nemen. Wist je bijvoorbeeld dat je nu contracten kan afsluiten, zelfs met vaste tarieven, voor de komende 2, 3 of zelfs 4 jaar?

Een maandelijks wederkerende vaste grote kost

Onze ervaring als SCV-consulent leert ons dat er nog heel wat bedrijven zijn die hier heel weinig aandacht aan schenken ….. en dit is meer dan begrijpelijk!

  • Energie maakt geen deel uit van hun kerncompetentie
  • Energiecontracten en maandelijkse energiefacturen zijn meestal complex en ondoorzichtig
  • Energie verhandelen vergt heel wat tijd (kosten), kennis en ervaring temeer dat hier ook het principe telt van “Total Cost of Ownership”.

Niet alleen de tarieven per verbruikte KWh zijn belangrijk maar ook andere kostenfactoren zoals bijdragen voor GSK (Groen stroom certificaten) en WSK (Warmtekrachtkoppeling) en al of niet in rekening gebracht abonnementsgeld of vaste vergoeding.

Bovendien zijn contractbepalingen zoals:

  • Vast of variabele tarieven
  • Looptijd van het contract
  • Opzegtermijn
  • Al dan niet kosten i.v.m. volumeflexibiliteit, netverliezen en de zgn. vermogensterm, factoren die kunnen doorwegen op je factuur en van groot belang zijn.

Wist je dat …

Na controle van je maandelijkse afrekeningen je kan nazien of je installatie geen te grote verliezen veroorzaakt, de zogenaamde Cos Phi (verhouding tussen je aangeleverde energie en je verbruikte energie). Bij een slechte verhouding (< 90%) rekent de netbeheerder boetes aan die eveneens zwaar kunnen doorwegen op je factuur. Dit kan verholpen worden door relatief kleine aanpassingen aan je installatie.

Er leveranciers zijn die, in geval dat je een deel van je energie zelf produceert, het teveel dat je op het net zet aan interessante tarieven voor u verkoopt.

In al deze thema’s kunnen wij je verder helpen door een gepast advies. Stel het niet uit, neem onmiddellijk contact op met ons (SCV West Vlaanderen Noord selecteren).

 

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons