Ondersteuning bedrijfsbeleid

Bedrijfsactiviteit: Dienstenchequebedrijf in de Antwerpse Kempen, dat huishoudhulp verschaft in 3 gemeenten.

Het bedrijf is opgericht in 2005. De aandeelhouders zijn de OCMW’s en de PWA’s van de 3 betreffende gemeenten. De bedrijfsleiding bestaat uit een team van 5 dames, de bedrijfsleidster en 4 assistenten. De bedrijfsleidster rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het bedrijf heeft sinds de start een snelle groei gekend. De financiële toestand is gezond met goede winstperspectieven.

Er doen zich echter aanslepende onenigheden en personeelsproblemen voor bij de bedrijfsvoering. Het algemeen beleid van het bedrijf werd door een consulent van SCV-Antwerpen grondig onderzocht. Alle verantwoordelijken werden afzonderlijk uitvoerig geïnterviewd. Hierbij werden verschillende gebreken in de onderlinge samenwerking en de bedrijfsvoering vastgesteld.

Een reeks maatregelen ter verbetering werden met de bedrijfsleidster besproken en door haar uitgevoerd volgens een strakke planning. Het resultaat van deze interventie was bevredigend en werd door de Raad van Bestuur op prijs gesteld.

Ondertussen waren ook het personeel en de activiteiten dermate toegenomen dat toename van het verantwoordelijke personeel verantwoord was. In akkoord met de Raad van Bestuur werden door twee SCV -consulenten over twee weken intensieve tijdopnamen doorgevoerd en de verschillende verantwoordelijkheden van de kaderleden geëvalueerd.

De conclusies van deze evaluatie werden samengevat in o.a. een rapporteringslijn, beschrijving van de verantwoordelijkheden en de vereiste bekwaamheden voor elke leidinggevende functie in de bedrijfsvoering. Een direct gevolg was ook de bijkomende aanwerving van 1 voltijds en 1 halftijds kaderlid.

Het bedrijf blijft verder groeien. Het winstcijfer vertoont echter een dalende tendens ten gevolge van de hogere personeelskosten, de dalende subsidies en de onzekere toekomst van de dienstencheques.

 

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons