Overdracht Kinesitherapiepraktijk

Moerman NV

In 1982 hebben mijn vrouw en ik een kinesitherapiepraktijk opgestart onder de vorm van een Naamloze Vennootschap. Zelf ben ik kinesist en mijn vrouw verzorgt de administratie en de boekhouding. Op dit ogenblik zijn er bij ons vier zelfstandige medewerkers-kinesisten in dienst. Nu wij de ouderdom van 60 jaar benaderen, zijn wij op zoek gegaan naar een overnemer van de kinesistenpraktijk.

Wij moeten erkennen dat we weinig kennis ter zake hebben. Via onze dochter zijn wij in contact gekomen met de vzw Senior Consultants Vlaanderen Afdeling Antwerpen (SCV/AN) die ons doorheen heel dit proces heeft begeleid. Daarbij werden de volgende vragen behandeld.

 • Gaan wij de aandelen van onze vennootschap verkopen of alleen het onroerend goed samen met het handelsfonds?
 • Wat is de waarde van het handelsfonds met inbegrip van de goodwillpremie?
 • Worden de medewerkers mee overgedragen of niet? Welk engagement kunnen wij op dit vlak bieden aan de overnemer en ons personeel?
 • Welke verzekeringscontracten en andere overeenkomsten moeten mee overgedragen worden?
 • Zijn er externe afspraken gebonden aan de praktijk?
 • Hoe gaan wij onze medewerkers en patiënten op de hoogte brengen?
 • Moeten er afspraken gemaakt worden aangaande het niet-concurrentiebeding?
 • Welke betalingsvoorwaarden kunnen wij bedingen met de overnemer?
 • Moeten er ontbindende voorwaarden voorzien worden in de verkoopovereenkomst?
 • Hoe komen wij tot een juridisch sluitende verkoopovereenkomst?
 • Via welke bronnen vinden wij een valabele kandidaat-overnemer?

Een paar weken geleden is de definitieve verkoopovereenkomst zoals door SCV voorgesteld, ondertekend en dit tot tevredenheid van koper en verkoper.

Een lang parcours van onderhandelen, consulteren en vergaderen is tot een goed eind gekomen. In de eerste plaats onze oprechte dank aan de vzw SCV/AN voor hun deskundige raadgeving, begeleiding en ondersteuning gedurende heel dit proces. Zonder de begeleiding van SCV/AN zouden we nooit gekomen zijn tot zo’n degelijk en uitgebalanceerd compromis tussen beide partijen.

nv Moerman, Antwerpen.
26.08.2013

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons