Grafisch service bureau NV HC Dirk Calluy

Grafisch service bureau NV HC Dirk Calluy

Als een familiebedrijf zijn wij ruim 30 jaar actief in de wereld van prepress en drukwerk. Door het plotseling overlijden in 2010 van mijn vader, stichter van de vennootschap, werd ik als uitvoerende kracht onvoorbereid ook verantwoordelijk voor het algemeen management van de vennootschap. Men kan begrijpen dat dit geen eenvoudige opdracht was en externe hulp meer dan welkom was. Deze hulp werd gevonden bij SCV waar een consulent, die op vrijwillige basis werkt, ter mijner beschikking gesteld werd.

Eén van de grootste uitdagingen was de aandelen van de NV, die door familiale omstandigheden in handen van een derde waren terecht gekomen, voor wat de naakte eigendom betreft, terug over te kopen zodat de familie terug over 100% van de aandelen beschikte.

Tijdens de besprekingen kwam vaak de bikkelharde realiteit naar boven. Waar we vroeger alles onder de mat zouden geschoven hebben zochten de mensen van SCV mee naar realistische oplossingen. De daad werd bij het woord gevoegd. Alleen hadden we hiervoor nooit de moed gevonden. Het gevoel er niet alleen voor te staan brengt rust.

Gezien de beperkte terugbetalingscapaciteit van de vennootschap werd met de bank onderhandeld om te komen tot een betere kredietspreiding met aangepaste waarborgen. Dit heeft het ons mogelijk gemaakt te overleven en zelfs verder expansie te nemen.

Ten einde het rendement van de vennootschap te verbeteren werd met succes uitgekeken naar samenwerking met andere bedrijven die in dezelfde sector actief zijn. Deze samenwerkingsovereenkomsten dienen zeker in de toekomst verder uitgebreid te worden ten einde sterker te staan in een krimpende markt.

Ook het onroerend patrimonium werd onder de loep genomen met als resultaat de verkoop een deel onroerend vermogen maar vooral de realisatie van een meer toekomstig gerichte belegging in onroerend vermogen.

Het geheel van hoger aangehaalde initiatieven werd ondersteund door een goede financiële planning en de hieraan gekoppelde driemaandelijkse opvolging van omzet, kosten en marges ten einde tijdig correctieve acties te ondernemen.

Hoger aangehaalde initiatieven konden alleen succesvol afgerond worden dank zij de professionele begeleiding van de consulenten van SCV, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben.

NV HC
Bestuurder Dirk Calluy
Mechelsesteenweg 331
2550 Kontich

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons