De coördinatie van klantenafspraken en de adequate facturering

klantenafspraken

Bij dit rendabel bedrijf van elektriekers kampte men met de coördinatie van de contacten met de klanten: verbintenissen werden er zowel door de zaakvoerder op de werf als door een dame op het kantoor aangegaan. Bovendien werden de gedane werkzaamheden onvoldoende in detail aan de administratie op het kantoor gerapporteerd zodat voor het opmaken van de facturen steeds informatie per telefoon opgevraagd moest worden op de werf: een heel frustrerende situatie zowel op het kantoor als op de werf. Bovendien veel tijd- en energie verlies, mede door de rechtzetting van de afspraken tussen bedrijf en klant.

Bijkomende probleem vloeiden hieruit voort: de afwerking van projecten werd door tijdverlies voortdurend uitgesteld met als gevolg: geërgerde klanten die hun facturen ook laat betaalden.

Voor zulke problemen is het absoluut noodzakelijk dat alle betrokken personen van het bedrijf zich achter de gekozen oplossingen scharen. SCV gebruikte hiervoor het systeem van de Kernkwadranten dat er voor zorgt dat alle betrokkenen zelf de prioriteiten bepalen en zo tot een consensus komen. Op die manier werd het systeemkader ontworpen dat zowel de coördinatie van de contacten met de klant als het probleem van de correcte facturatie heeft opgelost.

Voor de vlotte afwerking van de projecten werd bovendien de noodzaak aangevoeld voor een bijkomende elektrieker. Een niet gemakkelijke opdracht in deze schaarse markt.

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons