Search
Close this search box.

WVV: Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Zoals reeds vroeger gemeld heeft de Kamer in het voorjaar van 2019 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) aangepast. Het nieuwe vennootschapsrecht is vanaf 1 mei 2019 in voege gegaan.

We noemen even de meest belangrijke elementen op die KMO’s en VZW’s aanbelangen:

 • De beperking van het aantal vennootschapsvormen tot 4: maatschap, CV, BV en NV
 • Het begrip kapitaal verdwijnt bij de BV/ CV met daarbij verhoogd belang van het financieel plan waaruit blijkt dat de op te richten vennootschap over voldoende middelen beschikt
 • De BV kan door 1 persoon worden opgericht
 • Grote vrijheid om van de standaardregeling af te wijken in de statuten
 • Flexibele communicatie in de vennootschap via e-mail
 • Nieuwe regels bij dividend (netto-actieftoets én liquiditeitstoets
 • De invoering van aandelen met meervoudig stemrecht
 • De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid afhankelijk van de grootte en de omvang van de onderneming
 • De mogelijkheid om uit te treden uit de BV mits belasten van het vennootschapsvermogen (zoals bij CVBA bestond)
 • Een bestuurder met een belangenconflict mag niet langer deelnemen aan de stemming
 • De implementering van het verenigingsrecht, naast het vennootschapsrecht, in het nieuwe wetboek.

Elke nieuwe vennootschap opgericht sedert 1 mei 2019 heeft dus deze nieuwe regelgeving moeten toepassen.

Aanpassing van de statuten van de bestaande vennootschappen moet ten laatste gebeuren voor 1 januari 2024.

SCV kan u advies geven bij het aanpassen van uw vennootschap aan de nieuwe WVV wetgeving en richtlijnen. Interesse? Contacteer ons!