WVV

Wetboek van  vennootschappen en verenigingen (WVV)

Het doel van de nieuwe WVV is het zakendoen moderner, flexibeler en eenvoudiger te maken. Het WVV schept heel wat opportuniteiten om de werking/structuur van uw onderneming soepeler en naar eigen wensen in te vullen.

Alle vennootschappen en verenigingen opgericht voor 1 mei 2019 zijn bij wet verplicht om hun statuten tegen 1 januari 2024 te hebben aangepast aan het nieuwe WVV.

Sommige nieuwe regels zijn al even automatisch van toepassing op uw onderneming. Men spreekt immers al een tijdje van een ‘BV‘ en niet meer van een ‘BVBA’.
Voor andere zaken onderneem je zelf beter actie en dien je eventueel beroep te doen op een notaris.

Hieronder enkele belangrijke wijzigingen die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn:

  • NV’s en BV’s kunnen opgericht worden met één aandeelhouder
  • Flexibelere ontslagregeling voor bestuurders
  • Rechten verbonden aan de aandelen kunnen vrij gemoduleerd worden.

Opgelet!

  • Het niet tijdig aanpassen van uw statuten wordt gesanctioneerd met bestuurdersaansprakelijkheid. De statuten van uw bedrijf dienen dus uiterlijk tegen 31 december 2023 in orde te zijn gesteld met het WVV.
  • Meer dan waarschijnlijk is er een JAV (jaarlijkse algemene vergadering) nodig om de statutenwijziging goed te keuren. Dus best tijdig op de agenda van de JAV van dit jaar te plaatsen.

U heeft begeleiding nodig? Het consultants team SCV staat voor u klaar en adviseert u graag in deze. Neem contact!

(Foto: Mikhail Nilov, pexels.com)


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons