Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Vele kleinere bedrijven hebben minder kennis van de verplichtingen rond arbeidsveiligheid, waaraan voldaan moet worden – in het bijzonder bij gebruik van onderaannemers.  Focus op KMO , VZW..

Doel van een begeleidingsproject

Bedrijven helpen in het interpreteren van wetgeving en verplichtingen rond veiligheid op het werk , VCA, ARAB e.d..

Werkwijze

  • Stap 1: Evaluatie van de noodzakelijke verplichtingen en het bekend zijn ervan
  • Stap 2: Selectie verplichtingen en hoe voldoen
  • Stap 3: Begeleiden naar de juiste instanties om opleiding te verzorgen.

Resultaat

  • Document: Overzicht nodige verplichtingen en opleiding
  • Workshop: In sommige gevallen de opleiding helpen organiseren

Interesse?

Neem contact!

 

(Beeld: pexels.com)


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons