Search
Close this search box.

FAQ

Onder de doelgroepen van SCV onderscheiden we voornamelijk KMO’s vanaf start-up en VZW’s met maatschappelijke doelstellingen in brede zin. Maar ook NGO’s, lokale overheden, bestuurders, non-profitorganisaties kunnen beroep doen op onze deskundigheid en expertises aan een democratische prijs.

Senior Consultants Vlaanderen biedt ondersteuning zowel gedurende tijdelijke projecten als voor meer permanente begeleiding en coaching. De duur hangt af van de specifieke behoeften en uitdagingen van de organisatie en wordt in onderling overleg afgesproken.

De consultants van SCV blijven up-to-date door middel van opleidingen, netwerken en zelfstudie. Het inzetten van doorgaans twee of meer consultants met diverse expertises vergroot daarbij constant het gezichtsveld en inzetbaarheid van haar vrijwilligers.

Nee, Senior Consultants Vlaanderen (SCV) kan, omwille van haar statuut, geen bindend juridisch of fiscaal advies geven zelfs als we doorwinterde experten in deze materie aan boord hebben. Ze kunnen je wel op weg helpen via haar netwerk naar erkende organisaties.

Neen. Het SCV-advies en begeleiding kan best intensief en langdurig zijn maar interim-management met dagdagelijkse uitvoering behoort niet tot het aanbod van diensten en expertises dat we leveren.

Senior Consultants Vlaanderen (SCV) heeft een uitgebreid team van 130 consultants met expertises in een breed scala aan vakgebieden. Als de uitdagingen die je ervaart in je organisatie meerdere vakgebieden betreffen, zal SCV een team van consultants samenstellen dat de juiste expertises heeft om je bij te staan Doorgaans zal SCV een team van 2 consultants afvaardigen of meer afhankelijk van de draagwijdte van de opdracht

Ja, je kunt beroep doen op SCV voor advies en begeleiding bij een bedrijfsovername. SCV heeft consultants met expertise op het gebied van overnames. De consultants van SCV kunnen je helpen bij alle aspecten van een bedrijfsovername, van de voorbereiding tot de implementatie. De strikt fiscale en juridische aspecten vallen onder de finale bevoegdheid van gespecialiseerde en daarvoor erkende partijen.

Ja, SCV kan je bijstaan bij het aantrekken van nieuw kapitaal en het vinden van subsidies. SCV heeft een team van consultants met expertise op het gebied van financiering en subsidies. De consultants van SCV kunnen je helpen bij de volgende zaken:

 • Het bepalen van de kapitaalbehoefte op korte en langere termijn
 • Het identificeren van voor jouw organisatie geschikte financieringsbronnen
 • Het begeleiden van een financieringsaanvraag
 • Het onderhandelen met financiers
 • Het vinden van subsidies.

SCV heeft een team van consultants met expertise op het gebied van organisatieontwikkeling en -advies. De consultants van SCV kunnen je helpen bij de volgende zaken:

 • Doorlichting van missie, visie, strategische en operationele objectieven
 • Het doorlichten van het bedrijf, haar organisatie en werking
 • Het ontwikkelen van aanbevelingen voor en begeleiding van verbetering en optimalisatie
 • Ondersteuning naar certificaties toe (WSE, ISO, ..).

De meest geschikte vennootschapsvorm voor jou hangt af van diverse factoren, waaronder:

 • Het aantal vennoten of aandeelhouders
 • De hoeveelheid startkapitaal en externe financiering in de komende jaren
 • De mate van aansprakelijkheid
 • De fiscale implicaties
 • De juridische structuur.

Ja, afhankelijk van het type opdracht. SCV kan werken op basis van een offerte. De offerte wordt opgesteld op basis van een intakegesprek met de klant. In het intakegesprek wordt besproken wat de behoeften en uitdagingen van de klant zijn, en hoe SCV kan helpen om deze te realiseren. De tarificatie van SCV kan evenwel ook gebaseerd zijn op een eenheidsprijs (per sessie van een halve dag of per uur) wat de meest voorkomende praktijk is.

Hoe dan ook wordt voor elke opdracht een geschreven overeenkomst opgesteld tussen klant en SCV (omschrijving opdracht, tarief, algemene voorwaarden). Het verbreken van deze overeenkomst kan op een soepele manier gebeuren door beide partijen.

Ja, een kennismakingsgesprek met SCV is gratis én confidentieel. Het kennismakingsgesprek is een kans voor jou om te bespreken wat je behoeften en uitdagingen zijn, en voor SCV om met je bespreken welke support mogelijk is.

In het kennismakingsgesprek wordt besproken:

 • De behoeften en uitdagingen van de klant
 • Het aanbod van diensten en expertises van SCV
 • De mogelijkheden en beperkingen van SCV om de behoeften en uitdagingen van de klant te realiseren.

Het kennismakingsgesprek is een vrijblijvend gesprek en dit voor klant én SCV.

De tarieven van SCV zijn per definitie democratisch te noemen. SCV is dan ook een VZW in de volle betekenis. We bieden degelijk advies aan een zeer schappelijke prijs. En voor KMO’s is er de mogelijkheid om beroep te doen op de KMO-portefeuille geboden door VLAIO gezien SCV al jarenlang een erkende partner is.

Sowieso wordt er een geschreven overeenkomst opgesteld, in de regel na een grondig en wederzijds intake-gesprek. Deze overeenkomst is vooral gebaseerd op wederzijds vertrouwen en toegevoegde waarde.  Indien dit niet van toepassing blijkt te zijn voor de klant of voor SCV verloopt het afbreken van de samenwerking soepel. SCV is zelf niet op zoek naar omzet omwille van de omzet. Net zoals een klant eventueel ontevreden kan zijn in zijn verwachtingen en waarde t.a.v. SCV toe, kan SCV ontgoocheld zijn in de reactiviteit van de klant. Partnering is essentieel.

Vanaf het ontstaan van SCV in het millenniumjaar 2020 heeft SCV zeer bewust geopteerd voor een VZW – statuut vanuit haar missie en visie. De werking van SCV is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers – experts. Er is niemand in vaste dienst. De democratische tarificatie van SCV heeft als doelstelling enerzijds de algemene werking van de VZW  te verzekeren, anderzijds de SCV -leden te verenigen via vorming en sociale activiteiten. Deze valorisatie van “grijze “expertise van 130 consultants is dan ook zo wel een externe driver naar onze klanten toe als een interne driver binnen onze VZW en haar lokale afdelingen.

Sinds het millenniumjaar 2000. Inmiddels 2 decades + actief, een VZW die overtuigd is van haar statuut, met actueel 130 vrijwillige consultants verspreid over 6 afdelingen. Meteen duidelijke externe en interne missie en visie. Slechts een belletje of een mailtje van je verwijderd.