Search
Close this search box.

Expertises

De expertises van de leden van SCV omvatten een brede waaier van vakgebieden: van algemeen management over startersondersteuning, financiën en marketing, tot en met milieu, veiligheid en energie.

Staat u voor een probleem in uw business, dan is het van het grootste belang dat u met een consultant werkt die thuis is in het specifieke vakgebied waar het probleem zich situeert. De juiste consultant met de juiste expertises op de juiste plaats.

Algemeen management

Het businessplan vertaalt visie en missie naar concrete doelstellingen en beschrijft het product met unieke verkoopargumenten. Het omvat een marketing- en verkoopplan met klant- en marktsegmentatie, financiële planning en balans tussen eigen en vreemd vermogen. Risicoanalyse, strategische (her)positionering, en stakeholdermanagement worden uitgevoerd, samen met projectmanagement en bedrijfsscan voor evaluatie en actieplanning.

Marketing & Sales

De marketing- en verkoopstrategie omvat segmentatie van doelgroepen en bepaling van bedieningskanalen en -gebieden. Het doelgroepenbeleid richt zich op aanpassingen in producten, verpakkingen en ondersteuning per doelgroep, terwijl de marketingmix de 5P’s omvat: product, prijs, plaats, promotie en personeel. Dit wordt ondersteund door een internetplan dat gericht is op websites, sociale media, online verkoop en klantenservice, inclusief 24/7 ondersteuning en prijsbeleid met kortingen, prijssegmentatie en emotionele waarde.

Wettelijke regelgeving

Wettelijke regelgeving behandelt verschillende zakelijke aspecten, zoals bedrijfsvormen, bestuurdersverantwoordelijkheid, verzekeringen, subsidies, fusies en overnames, contracten, naleving van regels en ethische gedragsnormen in organisaties, met een focus op het definiëren van kansen, onderzoek naar subsidiemogelijkheden, waardebepaling, contractbeheer, en financiële transparantie.

Productie, aankoop & logistiek

We behandelen verschillende aspecten van bedrijfsactiviteiten en management, waaronder productie, aankoop en logistiek, voorraadbeheer, ontkoppelpunten, logistiek en distributie, magazijninrichting, inkoopbeheer, waarde toevoegen in de keten, grondstoffeninvloed, leveranciersselectie, facility management, onderhoudscontracten, certificering ondersteuning, ISO-begeleiding, organisatie-audits, kwaliteitszorg, kwaliteitshandboeken en energiebenchmarking.

Personeelszaken (HRM)

We behandelen verschillende aspecten van personeelszaken (HRM), zoals werven van personeel, opstellen van functieomschrijvingen en competentieprofielen, opleiding, ondersteuning bij presentaties, het beheren van personeelssystemen, het evalueren van functiebeschrijvingen, de organisatiestructuur en verantwoordelijkheden, persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s), salarisstructuren en extra-legale voordelen.

Engineering & innovatie

Binnen deze expertise wordt aandacht besteed aan intellectueel eigendom, projectmanagement inclusief planning, budget, kwaliteit en risicoanalyse, mijlpalen, investeringsanalyse, en duurzaam ondernemen, met specifieke aandacht voor intellectuele eigendomsrechten, modelbescherming, projectplanning en duurzaamheid.

Financiën

Deze expertise omvat financiële en bestuurlijke aspecten, zoals rapportage, waardebepaling, budgettering, financiële analyse, investeringen, cashflow-planning en administratief recht, met betrokkenheid van de Raad van Bestuur en aandacht voor bankieren en facturatie.

Proces-optimalisatie

Het verbeteren van operationele excellentie en kwaliteit met behulp van SMED, ISO-certificering en Lean-methodologieën en bijbehorende kwaliteitsgereedschappen in productovergangsplanning

Veiligheid, gezondheid en milieu

Beheer van legionella, naleving van milieuwetgeving, energiebeheer, ventilatie, werkomgeving, veiligheid en risicobeoordeling, en akoestiek zijn allemaal aspecten van een uitgebreid faciliteitenbeheerprogramma.

Starters-ondersteuning

Marktonderzoek, conceptontwikkeling, businessplan, marketingmix, wettelijke verplichtingen, juridische bedrijfsvorm, financiering, verzekeringen en het verkennen van uw ondernemerscompetenties zijn allemaal essentiële elementen bij het starten en beheren van een succesvol bedrijf.

Adviesraad / Klankbord

De acid test van het businessplan omvat cashplanning, investeringsplanning, joint ventures, acquisities, resultaatopvolging, actieplanning, coaching, juridische bedrijfsvorm, financiering, risicoanalyse, organisatie en stakeholdermanagement om zakelijk succes te waarborgen.

Duurzaamheid / SDG

Het nastreven van duurzaamheid en recycling als cruciale aspecten bij het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Wettelijke regelgeving

Productie, aankoop & logistiek

Personeelszaken (HRM)

Engineering & innovatie

Proces-optimalisatie

Veiligheid, gezondheid en milieu

Starters-ondersteuning

Adviesraad / Klankbord