Search
Close this search box.

Algemeen management

Beschrijving

Algemeen management

Businessplan

Algemeen Management - why, how, what

 • Vertaling / bepaling van visie en missie naar een beperkte set van strategische en operationele doelstellingen
 • Beschrijving van het product of dienst in een eenduidige en simpele taal met de nadruk op specifieke , liefst unieke verkoopargumenten
 • Een marketing en verkoopplan inclusief segmentatie van klanten en markten met , daaraan gekoppeld  de nodige logistiek
 • Een financieel plan gedetailleerd in trimesteriele termen met verwachte inkomsten en uitgaven in de tijd uitgezet
 • Een plan voor het bekomen van eigen vermogen versus vreemd vermogen
 • Risico – analyse.

Strategische (her)positionering

 • Validatie aannames
 • Onderzoek van de veranderende omgeving; PEST evaluatie / 5 C’s /SWOT
 • Stakeholderanalyse – en management.

Financieel plan

 • Vertalen van projecten in inkomsten rekening houdend met betaalperiode
 • Cash planning / Doelstellingen
 • Investeringsdossiers.

Projectmanagement

 • Realiteit bij het plannen / haalbaarheid
 • Afhankelijkheden en kritische factoren bepalen
 • Monitoren van Timing / Budget / Kwaliteit / Informatie- communicatie / Organisatie / Capaciteit en competenties / Bottlenecks
 • Bepalen van mijlpalen en KPI’s.

Bedrijfsscan

 • Evaluatie maturiteit van de verschillende bedrijfsaspecten
 • Vergelijken met de best in class voor gelijkaardige bedrijven
 • Definiëren van actiedomeinen en relevantie
 • Opstellen van een actieplan.

Bedrijfsscan