Bedrijfsadvies van Senior Consultants Vlaanderen

Onze aanpak voor bedrijfsadvies in 3 stappen

Stap 1: u maakt kennis

met Senior Consultants Vlaanderen in een verkennend en kosteloos gesprek.

Stap 2: u bespreekt de uitdaging

met onze gespecialiseerde consultant die de geschikte expertise in huis heeft.

Stap 3: u krijgt resultaatgericht advies

van onze consultant die bedrijfsadvies geeft, oplossingen voorstelt en de implementatie begeleidt.

Meer info
Senior Consultants Vlaanderen

Onze waarden

- Wij staan voor maatschappelijk verantwoord bedrijfsvoeren
- Integriteit en geheimhouding van de bedrijfs-knowhow
- Interne SCV-kennisdeling en ervaringsuitwisseling
- Samenwerking, collegialiteit en respect
- Professionaliteit, objectiviteit, en empathy
- Lifelong learning (een lerende organisatie)
- Valorisatie van vrijwillige Senior Expert-Consultants (geen vrijblijvende attitude)

Meer info

Bedrijfsadvies nodig? Sta op onze schouders

'Door op de schouders van reuzen te staan, kan ik verder kijken.' Isaac Newton 1675.
Bij Senior Consultants Vlaanderen beweren we niet dat we reuzen zijn.
U vindt bij ons wel tonnen ervaring van gewezen bedrijfsleiders, managers en vakspecialisten.
Maak een reuzensprong met ons professioneel bedrijfsadvies.

Uw business staat centraal

Werken met Senior Consultants Vlaanderen is geweldig. Uw business staat centraal bij ons:  onze consultants kennen de problemen en de uitdagingen van een bedrijf.

onze expertises

Starters-ondersteuning

valiesje

Starters-ondersteuning

Businessplan * Wettelijke verplichtingen * Juridische bedrijfsvorm * Financiering * Verzekeringen * Ontdekken...

Juridisch advies

valiesje

Juridisch advies

bedrijfsvormen * subsidies * fusies of overdracht * contractenleer * compliance en governance

Bedrijfsaudit

valiesje

Bedrijfsaudit

Organisatie * Productie * Personeel * Marketing * Financiën * Wettelijke verplichtingen

Proces-optimalisatie

valiesje

Proces-optimalisatie

facturatie * aanbestedingen * BTW * administratief recht ….

Algemeen management

logo handen schudden, groen

Algemeen management

SWOT-analyse * strategische herpositionering * opstellen businessplan * financieel plan * projectmanagement, …

Aankoop & logistiek

logo handen schudden, groen

Aankoop & logistiek

voorraad- en magazijnbeheer * inkoopbeheer * facility management * wagenparkbeheer …

Engineering & productie

logo handen schudden, groen

Engineering & productie

ondersteuning bij ISO-certificering * kwaliteitszorg * investeringsanalyse …

Veiligheid, gezondheid en milieu

logo handen schudden, groen

Veiligheid, gezondheid en milieu

Legionellabeheersing * Milieuwetgeving * Energiebeheer * Ventilatie * Werkomgeving * Veiligheid en risico-evaluatie...

Marketing

group logo, green

Marketing

doelgroepenbeleid * reclamevoering * klantenservice * online marketing * marktanalyse

Personeelszaken

group logo, green

Personeelszaken

aanwerven * opleiden * personeelssystemen * functiebeschrijvingen * salarisstructuur …

Financiën

group logo, green

Financiën

waardebepaling * financiële analyse * budgettering * kostprijsanalyse * debiteurenbeheer * financiering en...

Akoestiek verbeteren

group logo, green

Akoestiek verbeteren

verbetering akoestiek * controlemetingen * oplossingen berekenen * adviesverlening

Referenties

Bekijk Alle

Nieuws

Bekijk Alle

ICT-er met pensioen gezocht

SCV Afdeling Oost-Vlaanderen zoekt een ICT-er met pensioen

meer info

Geluidshinder tijdens sportbeoefening

Case study: Senior Consultants Vlaanderen vzw gaf advies

meer info

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons