Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail te vernietigen.
Indien deze e-mail u per vergissing werd toegezonden: u heeft niet het recht om het bericht te lezen, de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of door te geven aan derden.
De vzw Senior Consultants Vlaanderen en/of haar consultants kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele virussen in bedoeld e-mailbericht of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, het onvolledig zijn en/of het niet tijdig ontvangen van de inhoud van het bericht.
E-mails worden door de vzw Senior Consultants Vlaanderen en/of haar consultants niet gebruikt voor het aangaan van verbintenissen.

Senior Consultants Vlaanderen vzw, 23 augustus 2019

 


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons