Duurzaamheid

Duurzaamheid

MVO & ESG

Duurzaam ondernemen is essentieel voor het voortbestaan van de onderneming (‘MVO’, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Om als bedrijf waarde te creëren op ‘ESG’ (Environmental, Social, en Governance) moet u de theorie opzij zetten en een concreet en praktisch plan ontwikkelen waarmee u aan de slag kan. Succes gaat namelijk niet alleen over financiën, informatieverschaffing, klimaatverandering of diversiteit.

Het gaat erom al deze – en andere – onderdelen in uw strategie en activiteiten te verankeren. Borg de ESG-factoren zowel in de strategie en transformatie van uw bedrijf.

Doel

 • Bedrijven motiveren om duurzaam te ondernemen
 • Informeren en toelichten van  ESG en ‘SDG’ (Sustainable Development Goals) doelstellingen
 • Advies geven bij het opstellen van een businessplan voor ondernemingen die duurzaamheid in hun beleid willen bereiken.

Werkwijze

Motiveren om (meer) actie te nemen

“Sense of urgency” – bespreking van ESG/SDG doelstellingen en bedrijf opportuniteiten

ESD/SDG Doelstellingen

Aanbieden begeleidingstraject

 • Vierstappenplan voor duurzaam ondernemen (ref SCV-Li)
 • Advies bij opstellen / aanpassen businessplan
 • Doorverwijzen naar relevante expert organisaties / dienstverleners
 • Follow-up

Resultaat

Document

Organisaties : CSR Europe, Hub voor circulair ondernemen, Fashion Pact, OVAM, BACA, “The shift”,

Dienstverleners voor specifieke consulting services ( o.a. VOKA, KPMG, CO2Logic)

Boek: “De weg naar duurzaam ondernemen”

Tools: Voka charter “duurzaam ondernemen”, Time4society, SDG-FIT plan, Susta-tool, Value to Society.

Presentatie

 • SDG video (ref. sdgs.be)
 • Fashion Pact video : transforming our industry.

Workshop

 • Vierstappenplan voor duurzaam ondernemen
 • Toepassing van ESG doelstellingen in bedrijf.

Interesse?

Neem contact!

 

(Beeldmateriaal: pexels.com, sdgs.be)

 


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons