Search
Close this search box.

Nagalmtijd

Nagalmtijd – de tijd nodig om een geluid te laten uitsterven 

Definities

Eenvoudige definitie: de nagalmtijd (reverberation time) van een ruimte is de tijd nodig om een geluid binnen die ruimte te laten uitsterven, na alle weerkaatsingen op de wanden.

Meer technische definitie: de nagalmtijd van een ruimte is de tijd nodig om na het stoppen van een geluidsproductie:

  • nog één miljoenste van de oorspronkelijke amplitude over te houden of
  • de geluidsterkte met 60 decibel te laten dalen.

Meetprocedure

De nagalmtijd wordt door SCV als volgt gemeten.

Onze versterker produceert “roze ruis” en zendt dit geluid naar een twaalfvlakkige luidspreker. Roze ruis maakt luchttrillingen in 7 verschillende octaven (geluidsfrequenties die telkens het dubbel zijn): 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz (Herz of geluidstrillingsperiodes per seconde). Deze 7 componenten hebben alle dezelfde sterkte of amplitude.

Als deze geluidsproductie plots wordt stopgezet, meet onze sonometer de tijden nodig om bij elk van de 7 frequenties telkens 30 decibel (dB) geluidsterkte te verliezen. Het meetapparaat vermenigvuldigt elk van deze tijden met 2: dit zijn de nagalmtijden bij de 7 octaaffrequenties.

De frequenties die het belangrijkste zijn voor het menselijk oor, zijn 500, 1000 en 2000 Hz. Daarom vragen de Belgische normen het gemiddelde te nemen van de gemeten nagalmtijden bij deze drie frequenties. Dit gemiddelde wordt dan “de” nagalmtijd.

Begrenzing nagalmtijd

Verschillende normen begrenzen de nagalmtijd om akoestisch bruikbare ruimten te bekomen, bv. 1.0 s in een vergaderruimte, 1.8 s in een grote turnzaal. SCV gebruikt de NBN S 01-400-2 van 2012 voor schoolgebouwen.

De ideale nagalmtijd in een concertzaal is 2.0 s. In kerken haalt men nagalmtijden van 5-7 seconden.

Gebruik gemeten nagalmtijden

De gemeten nagalmtijd wordt gebruikt om de aanwezige hoeveelheid geluidsabsorptie, in vierkante meter, te berekenen. Met de maximum nagalmtijd van de norm kan men de nodige hoeveelheid geluidsabsorptie berekenen. Het verschil tussen beide geeft de bijkomend aan te brengen geluidsabsorptie.

Referenties

Senior Consultants Vlaanderen heeft ervaring meet metingen in een breed assortiment van omgevingen: restaurants, zalen, lokalen e.d.. Hieronder staan een aantal referenties:

Nuttige links