Search
Close this search box.

Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie

Elk oppervlak weerkaatst een deel van het invallend geluid en absorbeert het andere deel. De som van beide delen is 100 % van het invallend geluid. De verdeling tussen weerkaatsen en absorberen is afhankelijk van het materiaal van het oppervlak en van de frequentie van de geluidsgolf. Het percentage geluidsabsorptie wordt de absorptiecoëfficiënt genoemd. Materialen met cellenstructuur hebben hoge absorptiecoëfficiënten (80-95 %) en worden daarom gebruikt om het geluid te capteren, zodat het zo weinig mogelijk weerkaatst in de ruimte.

Ook ons menselijk lichaam en onze kleren absorberen een deel van het invallend geluid. Vandaar dat een lege zaal heel anders klinkt dan een volle zaal.

Voorbeelden van galmende ruimten

Moderne interieurs met veel glas en blote beton weerkaatsen ongeveer 90 % van het invallend geluid, zodat de nagalmtijd vrij lang wordt. Het gevolg hiervan is een slechte spraakverstaanbaarheid van één spreker en hoge geluidssterkten tijdens feestjes met vele gelijktijdige conversaties. Iedereen moet dan immers luider gaan spreken om nog verstaanbaar te zijn door zijn buur. Dit noemt men het opslingereffect of het cocktailparty-effect. Het gevolg is dat de geluidsterkte vaak 75 en zelfs 80 dBA (decibel) overschrijdt.

In de horeca is meestal te weinig geluidsabsorptie ingebouwd voor het grote aantal gelijktijdige sprekers. Dit is ook zo in schoolrefters, kleuterklassen, in sportzalen en zwembaden.

Gevolgen voor de aanwezigen

De gevolgen van een tekort aan geluidsabsorptie-oppervlak in verhouding tot het aantal aanwezigen zijn:

  • Keelpijn door het langdurig forceren van de stembanden
  • Na langdurig verblijf in de ruimte: permanente gehoorproblemen, zoals tinnitus. Dit gevaar is reëel voor kleuterleiders, kelners, sportleraars en redders.

Wat een aangenaam sociaal contact zou moeten zijn, wordt een bron van comfortgebrek en gezondheidsproblemen te wijten aan het slecht ontwerp van het lokaal.

Onze oplossing voor galmende ruimten

Dank zij onze nagalmtijdmetingen en onze akoestische berekeningen, weten wij precies hoeveel absorptie-oppervlak er in het lokaal ontbreekt om de norm van de nagalmtijd te halen of nog beter te doen, nl. nooit de stem te moeten verheffen om verstaanbaar te zijn door zijn buur. De bijkomende absorptie wordt aangebracht op het plafond of als eilanden onder het plafond, tegen de muren of als hangende voorwerpen aan het plafond.

De opdrachtgever zal kunnen kiezen tussen verschillende materialen, kleuren en vormen van de bij te plaatsen geluidsabsorptie. Wij geven hem ook een prijsschatting voor zijn keuze en contactgegevens van installateurs.

Contacteer ons