Hoe werkt SCV? Wilt u meer weten?

De start

Op een verzoek om advies volgt een eerste kosteloos en vrijblijvend gesprek waarbij de behoeften en de verwachtingen van de aanvrager worden vastgelegd.

Voor dit gesprek maakt u een afspraak met de afdelingsvoorzitter van uw regio, via het contactformulier.

 

Werken met het team

Wanneer de aanvraag tot advies wordt aanvaard krijgt u een specialist ter zake toegewezen of zal er gewerkt worden in teamverband.

Uw aanvraag wordt door de SCV consultant(s) met de meeste zorg uitgevoerd. Het tempo van uitvoering wordt in onderlinge samenspraak bepaald.

 

Welke expertise heb je nodig?

De consultants van SCV zijn ingenieur, financiële analist of manager met een waaier aan knowhow: administratie, personeelszaken, productie, marketing, … . Een overzicht van onze vakgebieden staat hieronder. Wilt u verder lezen? Klik dan op een icoontje.

Starters-ondersteuning

Starters-ondersteuning

Businessplan * Wettelijke verplichtingen * Juridische bedrijfsvorm * Financiering * Verzekeringen * Ontdekken...

Juridisch advies

Juridisch advies

bedrijfsvormen * subsidies * fusies of overdracht * contractenleer * compliance en governance

Bedrijfsaudit

Bedrijfsaudit

Organisatie * Productie * Personeel * Marketing * Financiën * Wettelijke verplichtingen

Proces-optimalisatie

Proces-optimalisatie

facturatie * aanbestedingen * BTW * administratief recht ….

Algemeen management

Algemeen management

SWOT-analyse * strategische herpositionering * opstellen businessplan * financieel plan * projectmanagement, …

Aankoop & logistiek

Aankoop & logistiek

voorraad- en magazijnbeheer * inkoopbeheer * facility management * wagenparkbeheer …

Engineering & productie

Engineering & productie

ondersteuning bij ISO-certificering * kwaliteitszorg * investeringsanalyse …

Veiligheid, gezondheid en milieu

Veiligheid, gezondheid en milieu

Legionellabeheersing * Milieuwetgeving * Energiebeheer * Ventilatie * Werkomgeving * Veiligheid en risico-evaluatie...

Marketing

Marketing

doelgroepenbeleid * reclamevoering * klantenservice * online marketing * marktanalyse

Personeelszaken

Personeelszaken

aanwerven * opleiden * personeelssystemen * functiebeschrijvingen * salarisstructuur …

Financiën

Financiën

waardebepaling * financiële analyse * budgettering * kostprijsanalyse * debiteurenbeheer * financiering en...

Akoestiek verbeteren

Akoestiek verbeteren

verbetering akoestiek * controlemetingen * oplossingen berekenen * adviesverlening

Hoe werkt SCV

Wat kost het u?

De consultants zijn vrijwilligers, werken belangeloos en ontvangen geen persoonlijke vergoeding. De voldoening van het behaalde resultaat is voor hen het belangrijkste.

De vzw SCV rekent de opdrachtgever een bescheiden vaste bijdrage per halve dag aan, waarmee ze haar werkingskosten dekt. Deze bijdrage is onderworpen aan de BTW. Daarnaast zijn de gemaakte kosten van de consulenten, zoals o.a. verplaatsings- en telefoonkosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Via de KMO–Portefeuille van SCV werken met de KMO Portefeuillede Vlaamse overheid kan u een bedrijfsubsidie ontvangen als ondersteuning bij het ondernemen, innoveren en internationaliseren. De vzw Senior Consultants Vlaanderen is door de Vlaamse overheid geaccrediteerd als dienstverlener onder het nummer DV.A107862.

De facturen kan u via de KMO–Portefeuille voor 40% laten subsidiëren. Een volledige lijst van het aanbod en de voorwaarden vindt u op de KMO-website de Vlaamse Overheid.

Contacteer ons voor concrete informatie over de aanpak.

 

KMO portefeuille logo   QFor logo

Hoe werkt SCV

Onze gedragscode

SCV-consultants behandelen elke opdracht met de meeste discretie en vertrouwelijkheid. Zij aanvaarden geen uitvoerend werk en nemen niet de plaats in van een werknemer. Zij zien het als hun taak bij te dragen aan het welzijn van het bedrijf, de instelling of organisatie en aan het scheppen van nieuwe perspectieven.

SCV zet zich vooral in voor personen, bedrijven, organisaties, vzw’s en instellingen, die niet over voldoende middelen beschikken om adviesbureaus in te schakelen.

CONTACTEER ONS

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons