Milieuwetgeving

Milieuwetgeving: waarom een adviesproject?

Voldoen aan de van kracht zijnde Milieuwetgeving is een must om de continuïteit van een bedrijf te garanderen.

Senior Consultants Vlaanderen vzw kan U en uw bedrijf adviseren – wordt er voldaan aan de wetgeving?

Doel van een adviesproject

 • Samen met het bedrijf onderzoeken of het voldoet aan de vigerende Milieuwetgeving.
 • Analyse van de bedrijfssituatie t.a.v. de vigerende Milieuwetgeving. SCV beperkt zich tot 
  • de analyse van de bestaande toestand, 
  • het voorstellen van corrigerende maatregelen, en
  • het adviseren bij de keuze van de in te schakelen deskundigen.

Werkwijze

Stap 1: Kennismaking

 • Een rondgang door het bedrijf, en 
 • Een gesprek met de bedrijfsleiding
 • … geeft een beeld of de bestaande vergunningen de uitgeoefende activiteiten afdekken en of de bodemsituatie van het bedrijf bekend is.

Stap 2: Analyse van de situatie

 • Welke aanvullingen of veranderingen zijn nodig om alle activiteiten correct te vergunnen?
 • Nagaan of een bodemonderzoek al of niet is vereist.

Stap 3: Adviesverlening

 • Bedrijf begeleiden bij keuze van Externe Milieucoördinator en/of Bodemsaneringsdeskundige.

Resultaat van het adviestraject

 • Document: rapportage over de bevindingen en de te nemen acties.
 • Workshop: toelichten van de wetgevende teksten: Vlarem en Bodemsaneringsdecreet.

 

Interesse? Neem contact!

 

(Foto: Felix Mittermeier, Pexels.com)


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons