akoestiek in een KMO-gebouw

Een collega bezocht een pas verhuisde KMO in Vlaams-Brabant om mogelijke SCV-adviesverlening rond bedrijfsvoering te bespreken. Ondertussen merkte hij op dat de wanden in alle lokalen blote beton waren en dat zij een lange nagalmtijd veroorzaakten. Hij vroeg aan de baas of de personeelsleden gelukkig waren met deze akoestische situatie. Zoniet kon SCV hiervoor een berekende oplossing aanbieden.

Lees verder …

Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons