Search
Close this search box.

Sint Jozefhoeve Teambuilding

GCV Sint Jozefhoeve Teambuilding, Balen

Marina en Luc Nouwen-Geuens, Bestuurders

Gerelateerde doelgroep:

KMO's

Gerelateerde expertise(s):
Gerelateerde afdeling:

Sint Jozefshoeve

Marina en Luc Nouwen-Geuens
Bestuurders GCV Sint Jozefhoeve Teambuilding, Balen

Situatieschets

Sinds jaren zijn wij actief in de landbouwsector. De laatste jaren gespecialiseerd in melkveehouderij. Gezien deze sector onderhevig is aan bepaalde wettelijke ingrepen zoals vroeger de melkquota en de gevoerde prijzenpolitiek staat de rendabiliteit sterk onder druk en hebben wij in 2010 besloten een complementaire business op te starten en dit door scholen uit te nodigen om met de kinderen een bezoek te brengen aan de boerderij tegen een kleine vergoeding en verder bedrijven, en dit zowel commerciële als niet commerciële bedrijven, uit te nodigen om op de boerderij en in een landelijk kader aan teambuilding te doen. Deze dienstverlening werd ondertussen uitgebreid met coaching.

Dit alles was oorspronkelijk bedoeld als bijverdiensten doch gezien de toenemende vraag dienden wij ons in deze sector meer professioneel op te stellen. In 2013 tijdens de innovatie beurs te Turnhout hebben wij contact gelegd met een SCV consultant en in maart 2015 werd een overeenkomst van adviesverstrekking door SCV ondertekend.

Begeleiding door een SCV-medewerker

Analyse van de business

In samenwerking met de consultant SCV werd een grondige analyse van de business in de verschillende deelsegmenten uitgewerkt.

  • Analyse van de financiële resultaten voor de verschillende deelprojecten nl.: Educatie (scholen) en teambuilding en later ook coaching.
  • Analyse van de herkomst van de klanten
  • Tijdens welke maanden komen de klanten en welke dagen zijn het drukst bezet?
  • Waarom gaan bepaalde potentiële klanten niet op ons aanbod in?

Opstellen van een Actieplan met bijhorende Opvolging

  • Na deze grondige analyse werd een actieplan opgesteld per deelsegment gekoppeld aan een bijhorend financieel plan.
  • Een driemaandelijkse review van dit plan werd ingevoerd ten einde na te gaan welke resultaten per deelsegment gehaald werden en waar er al dan niet bijsturing nodig is. Dit wordt gekoppeld aan een aangepast actieplan.
  • Deze systematiek werd sinds begin 2016 ingevoerd en is nog steeds van toepassing met een gunstig resultaat zowel op gebied van omzet, marges als rendabiliteit.

Eindconclusie

  • Zonder de professionele begeleiding en het advies van de consultant SCV zouden wij nooit onze actuele groei gekend hebben waardoor onze nevenactiviteit op gebied van rendement belangrijker geworden is dan onze hoofdactiviteit.
  • Wij rekenen ten stelligste op de verdere toekomstige begeleiding door de consultant SCV om onze rendabele groei te bestendigen

Marina en Luc Nouwen-Geuens
Bestuurders GCV Sint Jozefhoeve Teambuilding, Balen

Samenwerken met SCV?

Of u nu op zoek bent naar strategisch advies, operationele optimalisatie of groeiplanning, ons team bij Senior Consultants Vlaanderen staat klaar om met u samen te werken.

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw doelen kunnen helpen verwezenlijken.