Covid 19 virus - ventilatie is belangrijk

Fijn stof , bacteriën, virussen veroorzaken ernstige ziektes aan de longen …

daarom bestaan er in publiek toegankelijk gebouwen belangrijke voorschriften in verband met ventilatie en filtering van de lucht:

Het inademen van vervuilde lucht kan volgens deze site leiden tot meerdere soorten gezondheidsproblemen:
“Vervuilde binnenlucht kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, geïrriteerde ogen, neus of keel, allergieën, CO-vergiftiging, … Maar het kan ook geurhinder en schimmels veroorzaken of condensatie op ramen en spiegels”.

Deze site geeft richtlijnen specifiek voor professionelen in de zorgsector:
“Als zorgverlener komt u wellicht in contact met vermoedelijke of bevestigde coronapatiënten. Hoe gaat u daarmee om in uw sector, en welke maatregelen moet uw organisatie nemen?”

Deze site stelt de vraag: “Waarom moet je voldoende verluchten en ventileren?
“- Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen.
“- Verse lucht is, ook zonder besmettingsrisico, nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het lescomfort voor leerlingen en personeel optimaal te houden”.

Het meten van CO2 is een goede indicator voor de hoeveelheid gebruikte zuurstof in een ruimte. Elk levend organisme ademt immers CO2 uit.

 

De hierboven benoemde referenties kunnen jullie helpen in het zoeken naar de juiste mogelijkheden om te voldoen aan de correcte ventilatie.

Senior Consultants Vlaanderen vzw (SCV vzw) kan jullie bijstaan in deze materie! Wij geven jullie alle toelichting, zodat jullie duidelijk zicht krijgt op uw verplichtingen. Wij gaan samen met jullie op zoek naar mogelijke pijnpunten in jullie installatie en naar mogelijkheden voor het aanpakken van de problemen.

De SCV consultant kan:

  • informeren over ventilatie en Covid maatregelen
  • informeren over de wettelijke verplichtingen
  • een bestaande ventilatie installatie doorlichten in het kader van de voorschriften
  • overleg plegen over en voorstellen formuleren voor een betere ventilatie.

Vragen over of problemen met ventilatie? Je kan bij SCV vzw terecht voor informatie, analyse en advies!

 

Ventilatie is belangrijk voor fijn stof

 

(Beeldmateriaal: Pexels.com/CDC; all-free-download.com)


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons