Search
Close this search box.

De Kringwinkel Antwerpen

Gerelateerde doelgroep:

KMO's

Gerelateerde expertise(s):
Gerelateerde afdeling:

De Kringwinkel Antwerpen

Groei van “De Kringwinkel Antwerpen” geremd door gebrek aan ruimte in de centrale werkplaats!?

De Kringwinkel Antwerpen – Hoofddoelstellingen

Met zijn 10 winkels, bevoorraad vanuit een centrale sorteer- en herstel-werkplaats, werkt de vzw De Kringwinkel Antwerpen aan twee hoofddoelstellingen:

  • Ontwikkeling en doorgroei van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt via opleiding, werkervaring, goede werkomstandigheden, individuele aandacht, …
  • Maximaal hergebruik van “afgedankte” goederen door sortering, reiniging, herstelling en verkoop: hierbij wordt gestreefd de norm van OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) van 7 kg/inwoner in 2023 te halen of te overtreffen.

De centrale werkplaats, nu gevestigd in een vroegere sigarettenfabriek in Merksem, speelt hierin een zeer belangrijke rol:

Eerst worden de ingezamelde goederen – uit diverse bronnen, waaronder ook Recupel en kledinginzameling – er voorgesorteerd (herbruikbaar of niet). Aansluitend worden de herbruikbare goederen gesorteerd per soort (huisraad, kleding, meubelen, elektro-witgoed, elektro-bruingoed, lectuur, DVD, CD, fietsen, speelgoed, seizoenartikelen, …) Na een eventuele reiniging of de nodige herstellingen en testen, volgt een prijsbepaling voor de verkoop.

Vervolgens worden de goederen naar de winkels vervoerd.

Probleemstelling

Aanvankelijk bood de huidige locatie te veel ruimte en konden delen verhuurd worden. De groei en ook de uitbreiding naar aansluitende activiteiten maakte dat in 2015 alle lokalen voor eigen gebruik nodig waren, er moest reeds bijkomende ruimte gehuurd worden. De noodzaak ontstond (door overvolle ruimtes, veel te enge binnenkoer, …) om uit te zien naar nieuwe mogelijkheden:

  • Of de site behouden en een gedeelte verhuizen naar een andere site, ondanks het efficiëntieverlies dat hieruit bijna zeker volgt?
  • Of volledig verhuizen naar een andere site (nieuwbouw op een vrij terrein of bestaande gebouwen), met een zware investering als gevolg?

Uitgebreid overleg, besprekingen, bezoeken aan diverse sites, berekeningen, studies, … hadden sindsdien plaats en toonden de complexiteit om tot de juiste beslissing te komen.

2020

2020 wordt hierin opnieuw een belangrijk jaar, na de beslissing volgt immers nog een periode van (ver)bouw(ing) en verhuis, inclusief herbestemming van het huidige pand.

Een grote uitdaging dus om de OVAM-doelstelling van 10 kg hergebruik per inwoner in 2030 te kunnen halen, waarbij ook de eerste doelstelling en een optimalisatie van de diverse operaties alle aandacht krijgt.

En voor SCV-consulenten erg motiverend om hieraan bij te mogen dragen!

Meer weten? Neem contact met SCV afdeling Antwerpen.

Samenwerken met SCV?

Of u nu op zoek bent naar strategisch advies, operationele optimalisatie of groeiplanning, ons team bij Senior Consultants Vlaanderen staat klaar om met u samen te werken.

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw doelen kunnen helpen verwezenlijken.