Search
Close this search box.

Geluidshinder tijdens sportbeoefening

Senior Consultants Vlaanderen vzw gaf advies naar aanleiding van een conflict tussen de omwonenden van sportvelden en het gemeentebestuur over geluidshinder tijdens sportbeoefening. Hoewel de geluidswaarden voldeden aan de geldende normen, ondervonden de bewoners toch ernstige geluidshinder.

Onze studie bevestigde dat er effectief veel hogere piekwaarden werden bereikt, die niet meegenomen waren in het officiële onderzoek. Met dit rapport hopen de omwonenden een betere regeling te bekomen van het gemeentebestuur.

Het technische verslag en het advies van onze consultant, kunt U nalezen hier.