Kwaliteit

Kwaliteit-Management-Systemen

Veel kleine KMO’s, Vzw’s, sociale instellingen krijgen de vraag om Kwaliteits-Management-Systeem vereisten (bv. ISO, HACCP, VCA ….of door de autoriteiten opgestelde vereisten) te implementeren en deze te laten auditeren.

Voorbeelden:

 • Installatie van een kwaliteitssysteem bij Orthopedisten als onderdeel van een Europese richtlijn
 • Uitrol van de door de Vlaamse Gemeenschap opgelegde Werk en Sociale Economie (WSE) standaard bij maatwerkbedrijven.

Kennis en impact over kwaliteitssystemen is bij deze organisaties onvoldoende aanwezig.

Doel van een adviesproject

 • Vertalen van opgelegde systeemvereisten naar de organisatie
 • Begeleiden bij implementatie van “Kwaliteits-Management-Systemen”.

Werkwijze

Stap 1: Analyse van de vraag en voorstel tot aanpak

Uit te voeren checks:

 • Voldoende kennis aanwezig, situatie op de werkvloer,…..?
 • Kan SCV hierin begeleiden?
 • Opzetten van een projectplan

Stap 2: Projectplan laten valideren

Laten valideren van het projectplan door de directie met aanduiding van een lokale projectverantwoordelijke.

Stap 3: Begeleiden van implementatie

 • Opleidingen
 • Meetings
 • Bijsturingen

Stap 4: Mogelijkheid om een verificatie

Mogelijkheid om, na implementatie en vóór externe certificatie, een verificatie op het Kwaliteitssysteem uit te voeren of verder op te volgen na certificatie.

Resultaat

Document

Vertaalslag van de vereisten naar de organisatie

 • Opsommen van de te nemen acties
 • Project opvolgings-rapport

Bij pré-audit:

 • Audit rapport met aangeven van nog aanwezige TODO’s

Presentatie

 • Indien nodig: Opleiding intern personeel

Workshop

 • Indien nodig: begeleiding lokale project verantwoordelijke(n)

Interesse?

Neem contact! Contactpersoon: Joris Fonteyn, joris.fonteyn@seniorconsultantsvlaanderen.be


Wil je iets meer weten? Neem contact!

Contacteer ons